چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393   14:57:49
 معاونت مسكن و ساختمان
اولين جلسه دبيرخانه مسكن اجتماعي تشكيل شد.
  • 1393/2/3 چهارشنبه اولين جلسه دبيرخانه مسكن اجتماعي تشكيل شد.
    نظر به اهميت حمايت از اقشار كم درآمد در تأمين مسكن و لزوم حمايت دولت از اين اقشار، برنامه مسكن اجتماعي به عنوان يكي از برنامه هاي حمايتي بخش مسكن، در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت. بر اين اساس با عنايت به دستور مقام عالي وزارت، دبيرخانه اي تحت عنوان برنامه مسكن اجتماعي در معاونت مسكن و ساختمان تشكيل گرديد تا ضمن تعامل با صاحبنظران و متخصصان حوزه مسكن، وظيفه سياستگزاري و تدوين برنامه مسكن اجتماعي را پيگيري نمايد. لذا اولين جلسه كارگروه، در تارخ 01/02/1393 در حوزه معاونت مسكن و ساختمان وزارت متبوع و با رياست جناب آقاي دكتر مظاهريان برگزار شد.
بررسي اصلاحات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان درحوزه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي
  • 1393/2/3 چهارشنبه بررسي اصلاحات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان درحوزه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي
    به منظور بررسي هر چه بيشتر و هماهنگي با كمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در رابطه با طـــــرح پيشنهادي اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب اسفند1374)، جلسه اي از ساعت 30/8 صبح الي 13 بعداز ظهرروز دوشنبه 1/2/1393 در دفتر معاونت مسكن وساختمان وزارت راه وشهرسازي، با حضور معاون مسكن و ساختمان آقاي دكتر مظاهريان و نيز جمعي از صاحبنظران در اين زمينه، آقايان مهندس خواجه دلويي –مهندس بهرام غفاري –مهندس مقدم راد- مهندس اماني –مهندس نجيمي - دكتر شيباني اصل – مهندس خلخالي– مهندس هاشم زاده همايوني– مهندس شاهرخي - مهندس معاوني و مهندس خدادادي برگزار و در خصوص موارد ذيل بحث و تبادل نظر گرديد:
تقدير وزير راه و شهرسازي از دست‌اندركاران راه‌اندازي سامانه اطلاعات بازار مسكن در معاونت مسكن و ساختمان
بيشتر
True
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 43209168
تعداد بازديد اين صفحه: 61679
در امروز: 20654
اين صفحه امروز: 108
Copyright © 2011 Maskan Sakhteman - All Right Reserved.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.